Renowacja

Przy współpracy konserwatorów zabytków tworzymy i odtwarzamy elementy kamieniarskie i wszelkie detale architektoniczne, które podkreślą indywidualny charakter restaurowanego budynku. Profesjonalnie zajmujemy się też konserwacją kamienia, z którego wykonane są obiekty zabytkowe. Wykonujemy m.in. renowacje murów kamiennych i elewacji oraz rekonstrukcje sztukaterii i rzeźb. Zabiegi konserwatorskie wykonujemy z największą pieczołowitością, przy zachowaniu wszystkich zasad sztuki.

Renowacja zabytkowej figury z pisakowca. Prace objeły oczyszczenie figury z zanieczyszczeń organicznych jak i zanieczyszczeń powstałych poprzez wieloletnie działanie czynników atmosferycznych. Po oczyszczeniu figura została zakonserwowana środkami zabezpieczającymi piaskowiec.