Silestone – ochrona bakteriostatyczna

OCHRONA Bakteriostatyczna

Silestone ®PREMIUM +

Silestone ® Premium Plus łączy w sobie najnowszą technologię opartą na uwalnianiu jonów srebra dla ochrony bakteriostatycznej w całym materiale.

Substancje czynne włączone są podczas procesu produkcji materiału równomiernie w całym produkcie. Technologia jonów srebra zintegrowanych z Silestone ® Premium + w oparciu o kontrolowane uwalnianie jonów srebra minimalizuje wzrost proliferacji bakterii różnych typów w całym materiale, w tym na powierzchni wewnętrznej i rogach trudnodostępnych wynikające :

z kontrolowanego uwalniania substancji czynnych, zintegrowanych z SILESTONE ® Premium + zmniejsza poziom migracji żywych bakterii na bezpiecznym poziomie. Zapewnia to konsumentowi wysoki stopień bezpieczeństwa, w przetwarzaniu żywności na powierzchni materiału.

a) Jon srebra (Ag +) jest włączony do matrycy Silestone + P ® w trakcie procesu produkcji.

b) Bakterie do kontaktu z powierzchnią Silestone ® P + rozmieszczone zostają w każdym punkcie.

c) Matryca w sposób kontrolowany uwalnia jony srebra, które oddziałują na bakterie.

d) Oddziaływanie na bakterie uszkadza ich mechanizm reprodukcji

JAK DZIAŁAJĄ JONY SREBRA NA BAKTERIE?

1) Uszkodzenia błony komórkowej

2) Wymiana jonów Ca2 + i Zn2 +

3) Interakcja z elementami komórki (S, O, N).

 JAK DZIAŁA OCHRONA BAKTERIOSTATYCZNA Silestone ® ?

Końcowym efektem jest zminimalizowanie wzrostu proliferacji bakterii. Liczba bakterii, które powstają na powierzchni kontaktu Silestone + P ® w ciągu 24 godzin, jest o 99% mniejsza niż na niezabezpieczonych powierzchniach.